2010 Fashion Fever Trend Report

Thank you to everyone who attended our 2010 Fashion Fever Trend Report on Thursday, April 29th at Scottsdale Fashion Square. A special thank you to Neiman Marcus for hosting our pre-party with special guest Zang Toi and Harkins for hosting the trend report.

fgiP    fgiK

 

fgiJ    fgiQ

 

fgiN    fgiI

 

fgiL    fgiM

 

fgiR    fgiA

 

fgiB    fgiC

 

fgiD    fgiE

 

fgiF    fgiG

 

fgiH   fgiS

 

                                          fgiO

 

                            Trend Invite